Топочный мазут

  • Ulje za loženje niskosum. gorivo – spec. NSG-s (sa sadržajem sumpora do 1%)
  • Ulje za loženje srednje EVRO S (sa sadržajem sumpora do 1%)

 

Топочный мазут это остаточное топливо, используемое в качестве топлива в промышленности, сельском хозяйстве, для энергоблоков и для тех систем, где производитель горелок требует этого типа топлива.

Ulja za loženje NSG-s

Ulje za loženje niskosumporno gorivo – specijalno NSG- s je mešano ostatno i destilatno gorivo, koje zbog niskog nivoa sumpora postaje sve više zastupljeno u upotrebi.

Ulje za loženje srednje EVRO S i NSG-S moraju imati sledeće karakteristike

Karakteristika Jedinica EVRO S NSG-S Metode
Плотность при 15 ° C, не более kg/m3 upisuje se upisuje se SRPS
EN ISO 3675
Содержание серы, не более % (m/m) 1,00 1,00 SRPS EN ISO 8754
Tačka paljenja, najmanje °C 80 90 SRPS EN ISO 2719
Вязкость при 100 ° C mm2/s 10,00-35,00 10,00-35,00 SRPS ISO 3104/
SRPS .H8.131 (*ASTM D445)
**Viskoznost na drugoj temperaturi mm2/s upisuje se SRPS ISO 3104/
SRPS .H8.131 (*ASTM D445)
Tačka tečenja, najviše °C 45 upisuje se SRPS ISO 3016
Вода и осадок, не более % (V/V) 1,00 1,00 SRPS ISO 3734
Зольность, не более % (m/m) 0,20 0,15 SRPS EN ISO 6245
Углеродный остаток, не более % (m/m) 10,00 12 SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370
Низкая теплотворная способность, не менее (MJ/kg) 40,00 40,50 SRPS B.H8.129
(*ASTM D4868)
računski prema
formuli iz Napomene 1
* ASTM standard identičan srpskom standardu
** Navodi se u Izveštaju o ispitivanju.

 

Napomena 1
HU = 52,92 – 11,93 x D15 – 0,29 x(S)
1000
Gde je:
D15 – gustina na 15°C u kg/m3,  (S) – sadržaj sumpora u % (m/m), HU – donja toplotna vrednost u MJ/kg.

 

Karakteristika Jedinica EVRO S NSG-S Metode
Плотность при 15 ° C, не более kg/m3 upisuje se upisuje se SRPS
EN ISO 3675
Содержание серы, не более % (m/m) 1,00 1,00 SRPS EN ISO 8754
Tačka paljenja, najmanje °C 80 90 SRPS EN ISO 2719
Вязкость при 100 ° C mm2/s 10,00-35,00 10,00-35,00 SRPS ISO 3104/
SRPS .H8.131 (*ASTM D445)
**Viskoznost na drugoj temperaturi mm2/s upisuje se SRPS ISO 3104/
SRPS .H8.131 (*ASTM D445)
Tačka tečenja, najviše °C 45 upisuje se SRPS ISO 3016
Вода и осадок, не более % (V/V) 1,00 1,00 SRPS ISO 3734
Зольность, не более % (m/m) 0,20 0,15 SRPS EN ISO 6245
Углеродный остаток, не более % (m/m) 10,00 12 SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370
Низкая теплотворная способность, не менее (MJ/kg) 40,00 40,50 SRPS B.H8.129
(*ASTM D4868)
računski prema
formuli iz Napomene 1
* ASTM standard identičan srpskom standardu
** Navodi se u Izveštaju o ispitivanju.

 

Napomena 1
HU = 52,92 – 11,93 x D15 – 0,29 x(S)
1000
Gde je:
D15 – gustina na 15°C u kg/m3,  (S) – sadržaj sumpora u % (m/m), HU – donja toplotna vrednost u MJ/kg.

 

Napomena 1
HU= 52,92 – 11,93 x D15 – 0,29 x(S)
1000
Где: D15 – плотность при 15°C в кг/м3, (S) – содержание серы в % (м/м), HU – низкая теплотворная способность в МДж/кг.