Оптовая торговля и транспортировка

битума, мазута, дизельного топлива евро класса и топочного мазута.

Битум

Топочный мазут

Топливо

Транспортировка

Услуги компании Евро Мотус ООО (Euro Motus d.o.o.)

Preduzeće Euro Motus d.o.o posluje na polju trgovine na veliko bitumenom, mazutom, evro dizelom, benzinom i sličnim proizvodima.

Takođe, pruža i usluge transporta nafte i naftnih derivata u zemlji i inostranstvu. Vozni park, u vlasništvu firme, čini 31 kamion (tegljači i cisterne).