Trgovina i transport

bitumena, mazuta, evro dizela i lož ulja

Bitumen

Ulje za loženje

Goriva

Transport

Usluge preduzeća Euro Motus d.o.o

Preduzeće Euro Motus d.o.o posluje na polju trgovine na veliko bitumenom, mazutom, evro dizelom, benzinom i sličnim proizvodima.

Takođe, pruža i usluge transporta nafte i naftnih derivata u zemlji i inostranstvu. Vozni park, u vlasništvu firme, čini 31 kamion (tegljači i cisterne).