O nama

Stojimo Vam na raspolaganju

Uspešnu poslovnu saradnju svakodnevno ostvarujemo sa brojnim toplanama, bolnicama, školama, fakultetima i dr.

Profesionalnost
ekonomičnost
efikasnost

Preduzeće za trgovinu, promet i usluge
Euro Motus d.o.o. Beograd osnovano je jos 1998. godine i registrovano je za promet naftom i derivatma nafte. U okviru svoje registrovane delatnosti naše preduzeće od momenta osnivanja

Preduzeće za trgovinu, promet i usluge
Euro Motus d.o.o. Beograd osnovano je jos 1998. godine i registrovano je za promet naftom i derivatma nafte. U okviru svoje registrovane delatnosti naše preduzeće od momenta osnivanja profesionalno i uspešno posluje u oblasti trgovine na veliko bitumenom, lož uljem, mazutom, evro dizelom, dizelom, benzinom, TNG – om i drugim sličnim proizvodima.

profesionalno i uspešno posluje u oblasti trgovine na veliko bitumenom, lož uljem, mazutom, evro dizelom, dizelom, benzinom, TNG – om i drugim sličnim proizvodima.

vozni park

Prevoz naftnih derivata

Osim delatnosti trgovine naftnim derivatima na veliko , Euro Motus svojim klijentima pruža usluge prevoza naftnih derivata u zemlji i inostranstvu.

Za kvalitetno ispunjenje svih zadataka našim klijentima stojimo na raspolaganju sa voznim parkom od 21 najsavremenijih kamiona tegljača i autocisterni, kao i sa profesionalnim i stručnim osobljem različitih profila i stručnosti , čiji je broj u stalnom porastu.

odgovorni i profesionalni

Ciljevi kojima težimo

Odgovoran i profesionalan odnos prema klijentima
Stalno unapeđenje kvaliteta usluga i proizvoda
Ekonomičnost i efikasnost

predstavljaju ciljeve kojima smo težili od osnivanja preduzeća i ujedno glavni razlog koji je naše preduzeće dovelo u sam vrh, među kompanije koje se bave trgovinom i prevozom nafte i derivata nafte.

Sva naša vozila ispunjavaju standarde propisane evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju – ADR. Takođe sva vozila su opremljena najsavremenijom GPS opemom koja, u interesu naših klijenata omogućuje u svakom trenutku praćenje i kontrolu kretanja naših vozila i robe.

Kroz aktivno i profesionalno učešće na tržištu, preduzeće Euro Motus d.o.o. je uspelo da pridobije poverenje brojnih klijenata i to kako u privatnom tako i u javnom sektoru kao registrovani ponuđač. Uspešnu poslovnu saradnju svakodnevno ostvarujemo sa brojnim toplanama, bolnicama, školama, fakultetima i dr. Osim navedenog, kao partneri svakodnevno negujemo i razvijamo poslovnu saradnju sa svim vodećim firmama u oblasti proizvodnje nafte i naftnih derivata (NiS a.d. Novi Sad , MOL plc, INA, rafinerija Bosanski Brod, LUKOIL i dr.). Rukovodimo se principom da je svaki novi klijent ujedno i nova referenca za buduću saradnju, zbog čega nam svakog dana novi klijenti ukazuju poverenje.

Sva naša vozila ispunjavaju standarde propisane evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju – ADR. Takođe sva vozila su opremljena najsavremenijom GPS opemom koja, u interesu naših klijenata omogućuje u svakom trenutku praćenje i kontrolu kretanja naših vozila i robe.

Kroz aktivno i profesionalno učešće na tržištu, preduzeće Euro Motus d.o.o. je uspelo da pridobije poverenje brojnih klijenata i to kako u privatnom tako i u javnom sektoru kao registrovani ponuđač. Uspešnu poslovnu saradnju svakodnevno ostvarujemo sa brojnim toplanama, bolnicama, školama, fakultetima i dr. Osim navedenog, kao partneri svakodnevno negujemo i razvijamo poslovnu saradnju sa svim vodećim firmama u oblasti proizvodnje nafte i naftnih derivata (NiS a.d. Novi Sad , MOL plc, INA, rafinerija Bosanski Brod, LUKOIL i dr.). Rukovodimo se principom da je svaki novi klijent ujedno i nova referenca za buduću saradnju, zbog čega nam svakog dana novi klijenti ukazuju poverenje.

sistem menadžmenta

Svetski prihvaćeni standardi

U cilju kontinuiranog unapređenja usluga i povećanja zadovoljstva korisnika kompanija Euro Motus d.o.o. je 2013. godine uspostavila sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001, a 2014 godine ISO 14001 i 18001. Kroz svetski prihvaćene standarde na ovaj način smo omogućili našim klijentima odvijanje procesa u našem preduzeću kroz unapred utvrđena pravila i procedure, čime se znatno poboljšava ispunjenje poslovnih očekivanja naših klijenata. Uvedenim standardom, omogućena je bolja organizovanost preduzeća na svim nivoima, bolja usluga kupcima, kao i konkurentna pozicija na našem tržištu.

Ovakva struktura preduzeća i model poslovanja koja je okrenuta jačanju odnosa sa klijentima, omogućava nam da u svakom trenutku možemo da odgovorimo zahtevima tržišta, izađemo u susret i pružimo maksimalnu podršku našim kupcima i partnerima.

ISO standard

Zaštita životne sredine

Kroz usvojeni standard ISO 14001, kao društveno odgovorno preduzeće , nastojimo da postignemo zahtevane ciljeve u oblasti zaštite životne sredine , te da povećamo učinak i damo svoj doprinos u zaštiti životne sredine, putem kontrole uticaja svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu u skladu sa postavljenom politikom i cilljevima zaštite životne sredine. Primenom usvojenog standard jasno stavljamo do znanja našim klijentima da poslujemo na ekološki odgovoran način kroz poštovanje svih pozitivnopravnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine.

Sa druge strane , usvojeni standard ISO 18001 , kao fleksibilan, praktičan i primenljiv standard je ujedno i način na koji preduzeće Euro Motus d.o.o. odgovorno upravlja svim rizicima koji mogu imati negativan uticaj na bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih, prisutnih lica i posetilaca. Osnovni ciljevi kojima smo se rukovodili prilikom usvajanja navedenog standarda su između ostalih i smanjenje rizika i briga o zdravlju zaposlenih i drugih lica,smanjenje troškova, veće zadovoljstvo zaposlenih i povećanje produktivnosti te samim tim i poboljšanje ugleda kompanije.

SRPS ISO 9001/2015

Sertifikati kvaliteta

U svrhu osiguranja kvaliteta proizvoda i poslovanja Euro Motus d.o.o. je sertifikovan prema normi SRPS ISO 9001/2015. Spomenuti sertifikati potvrđuju upravljanje poslovanjem, kontinuirano praćenje proizvodnih procesa i kontrolu proizvoda. Nama, kao proizvođaču, to predstavlja potvrdu dobre proizvođačke prakse, a krajnjem potrošaču sigurnost kod odabira našeg proizvoda.