Stojimo vam na raspolaganju

Uspešnu poslovnu saradnju ostvarujemo sa brojnim toplanama, bolnicama, školama, fakultetima, preduzećima za puteve. Budite i vi jedan od naših zadovoljnih klijenata.

Profesionalnost
ekonomičnost
efikasnost

Preduzeće za trgovinu, promet i usluge Euro Motus d.o.o. Beograd osnovano je 1998. godine i registrovano je za promet naftom i derivatima nafte.

 

Preduzeće za trgovinu, promet i usluge
Euro Motus d.o.o. Beograd osnovano je jos 1998. godine i registrovano je za promet naftom i derivatma nafte. U okviru svoje registrovane delatnosti naše preduzeće od momenta osnivanja profesionalno i uspešno posluje u oblasti trgovine na veliko bitumenom, lož uljem, mazutom, evro dizelom, dizelom, benzinom, TNG – om i drugim sličnim proizvodima.

Profesionalno i uspešno poslujemo u oblasti trgovine na velikobitumenom, mazutom, evro dizelom, lož uljem, benzinom, TNG – om i drugim sličnim proizvodima.

Prevoz naftnih derivata

Osim trgovine naftnim derivatima na veliko, Euro Motus klijentima pruža usluge prevoza naftnih derivata u zemlji i inostranstvu.

Kvalitetno ispunjenje svih zadataka, našim klijentima garantujemo voznim parkom, koji čini 31 najsavremeniji kamion tegljač i autocisterne, kao i profesionalnim i stručnim osobljem različitih profila, čiji je broj u stalnom porastu.

Ciljevi kojima težimo

Odgovoran i profesionalan odnos prema klijentima
Stalno unapeđenje kvaliteta usluga i proizvoda
Ekonomičnost i efikasnost

To su ciljevi kojima težimo od osnivanja preduzeća i glavni su razlog koji nas je doveo u sam vrh – među vodeće kompanije koje se bave trgovinom i prevozom nafte i derivata nafte.

Sva naša vozila ispunjavaju standarde propisane evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju – ADR. Takođe, sva vozila su opremljena najsavremenijom GPS opremom koja, u interesu naših klijenata, omogućava kontrolu kretanja vozila i robe, u svakom trenutku.

Kroz aktivno i profesionalno učešće na tržištu, preduzeće Euro Motus d.o.o. je uspelo da pridobije poverenje brojnih klijenata u privatnom i javnom sektoru, kao registrovani ponuđač. Uspešnu poslovnu saradnju svakodnevno ostvarujemo sa brojnim toplanama, bolnicama, školama, fakultetima, preduzećima za puteve. Kao partneri, razvijamo poslovnu saradnju sa svim vodećim firmama u oblasti proizvodnje nafte i naftnih derivata (NiS a.d. Novi Sad , MOL plc, INA, rafinerija Bosanski Brod, LUKOIL i dr.). Rukovodimo se principom da je zadovoljan klijent najbolja preporuka za buduću saradnju, zbog čega nam svakog dana novi klijenti ukazuju poverenje.

Sva naša vozila ispunjavaju standarde propisane evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju – ADR. Takođe sva vozila su opremljena najsavremenijom GPS opemom koja, u interesu naših klijenata omogućuje u svakom trenutku praćenje i kontrolu kretanja naših vozila i robe.

Kroz aktivno i profesionalno učešće na tržištu, preduzeće Euro Motus d.o.o. je uspelo da pridobije poverenje brojnih klijenata i to kako u privatnom tako i u javnom sektoru kao registrovani ponuđač. Uspešnu poslovnu saradnju svakodnevno ostvarujemo sa brojnim toplanama, bolnicama, školama, fakultetima i dr. Osim navedenog, kao partneri svakodnevno negujemo i razvijamo poslovnu saradnju sa svim vodećim firmama u oblasti proizvodnje nafte i naftnih derivata (NiS a.d. Novi Sad , MOL plc, INA, rafinerija Bosanski Brod, LUKOIL i dr.). Rukovodimo se principom da je svaki novi klijent ujedno i nova referenca za buduću saradnju, zbog čega nam svakog dana novi klijenti ukazuju poverenje.

Standardi prihvaćeni u svetu

U cilju kontinuiranog unapređenja usluga, kompanija Euro Motus d.o.o. je 2013. godine uspostavila sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001, a 2014. godine ISO 14001 i 18001. Kroz standarde prihvaćene u celom svetu, utvrdili smo pravila i procedure, čime smo znatno poboljšali ispunjenje poslovnih očekivanja naših klijenata. Omogućena je bolja organizovanost preduzeća na svim nivoima, bolja usluga, kao i konkurentnija pozicija na tržištu.

Takva struktura preduzeća i model poslovanja, okrenut jačanju odnosa sa klijentima, omogućava nam da u svakom trenutku odgovorimo zahtevima tržišta i pružimo maksimalnu podršku našim kupcima i partnerima.

ISO standard

Zaštita životne sredine

Kroz standard ISO 14001, kao društveno odgovorno preduzeće, nastojimo da doprinesemo zaštiti životne sredine. Jasno stavljamo do znanja našim klijentima da poslujemo na ekološki odgovoran način, kroz poštovanje svih pozitivno-pravnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine.

Standard ISO 18001, takođe, obavezuje Euro Motus d.o.o. da odgovorno upravlja svim rizicima koji mogu imati negativan uticaj na bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih i posetilaca. Osnovni ciljevi kojima smo se rukovodili prilikom usvajanja tog standarda su, između ostalih, smanjenje rizika i briga o zdravlju zaposlenih i drugih lica, smanjenje troškova, veće zadovoljstvo zaposlenih i povećanje produktivnosti, te samim tim i poboljšanje ugleda kompanije.

Sertifikati kvaliteta

U svrhu osiguranja kvaliteta proizvoda i poslovanja Euro Motus d.o.o. je sertifikovan prema normi SRPS ISO 9000:2015, ISO 14001 i OHSAS 18001. Navedeni sertifikati potvrđuju uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i zaštitom zdravlja i bezbednost na radu. Nama, kao kompaniji, to predstavlja potvrdu dobre proizvođačke prakse, a krajnjem potrošaču sigurnost kod odabira našeg proizvoda.