Cenovnik

30.01.2023.

 

 
Derivat Jedinica Odloženo Avansno
Gasno ulje ekstra lako evro el din/lit 164,47 163,17
Ulje za loženje NSG-S din/kg 95,20 94,00
Evro bitumen za puteve 50/70 din/kg 63,58 62,38
Evro bitumen za puteve 70/100 din/kg 63,58 62,38
Evro bitumen za puteve 160/220 din/kg / /
Evro bitumen za puteve 35/50 din/kg 63,58 662,38
Polimer bitumen 45/80-65 din/kg 93,93 92,73
Mazut S din/kg 70,98 69,68
 
  • Cene su date bez popusta, rabata i obračunatog PDV-a
  • Cenovnik važi od 31.01.2023. godine.