Cenovnik

16.09.2019.

 

 
Derivat Jedinica Odloženo Avansno
Evro dizel din/lit 129,22 128,22
Gasno ulje ekstra lako evro el din/lit 127,50 126,50
Ulje za loženje srednje S din/lit 51,62 50,62
Ulje za loženje NSG-S din/lit 58,47 57,47
Evro bitumen za puteve 50/70 din/lit 42,68 41,68
Evro bitumen za puteve 70/100 din/lit 42,68 41,68
Evro bitumen za puteve 160/220 din/lit 41,62 40,62
Evro bitumen za puteve 35/50 din/lit 42,68 41,68
Polimer bitumen 45/80-65 din/lit 59,35 58,35

 

 
  • Cene su date bez popusta, rabata i obračunatog PDV-a, F-CO Rafinerija Pančevo, osim za mazut s F-CO Rafinerija Novi Sad.
  • Cenovnik važi od 17.09.2019. godine