Cenovnik

12.11.2019.

 

 
Derivat Jedinica Odloženo Avansno
Evro dizel din/lit 139,88 138,88
Gasno ulje ekstra lako evro el din/lit 138,17 137,17
Ulje za loženje srednje S din/lit 66,20 65,20
Ulje za loženje NSG-S din/lit 71,80 70,80
Evro bitumen za puteve 50/70 din/lit 56,85 55,85
Evro bitumen za puteve 70/100 din/lit 56,85 55,85
Evro bitumen za puteve 160/220 din/lit 54,53 53,53
Evro bitumen za puteve 35/50 din/lit 56,85 55,85
Polimer bitumen 45/80-65 din/lit 72,68 71,68

 

 
  • Cene su date bez popusta, rabata i obračunatog PDV-a, F-CO Rafinerija Pančevo
  • Cenovnik važi od 13.11.2019. godine