Transport

transport-naftnih-derivata

Uporedo sa obavljanjem delatnosti trgovine derivatima nafte, naše preduzeće je izgradilo i zavidan renome u oblasti transporta nafte i naftnih derivata kako na teritoriji Republike Srbije , tako i u zemljama u okruženju.

Savremen vozni park, sastavljen od preko 21 drumskih i priključnih vozila najpoznatijih svetskih proizvođača (MAN, MERCEDES, SCHWARZMULLER i drugih), različitih kategorija korisne nosivosti, logistička podrška 24 časa dnevno, profesionalni vozači i višedecenijsko iskustvo garantuju kvalitet naših usluga. U konzorcijumu sa prevoznicima sa kojima imamo dugogodišnju saradnju, raspolažemo sa preko 40 vozila u potpunosti opremljenih za prevoz naftnih derivata, što nam omogućava da u svakom trenutku odgovorimo na  zahteve  klijenata.

U skladu za pozitivnim propisima Republike Srbije i usvojenim evropskim konvencijama, sva naša vozila ispunjavaju standarde propisane evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju – ADR. Takođe vozila su opremljena najsavremenijim sistemom za globalno pozicioniranje (GPS) koji, u interesu potreba naših klijenata, omogućuje praćenje i kontrolu kretanja robe preko satelita u svakom trenutku transportnog procesa, od upućivanja na mesto utovara do momenta istovara i predaje robe.

Sva vozila iz našeg parka ispunjavaju EURO 3, EURO 4 i EURO 5 standarde kao i sve druge zakonske uslove za obavljanje transporta robe kao i opasnih materija u drumskom saobraćaju.

Kao profesionalno preduzeće koji vodi računa o interesima svojih klijenata, obezbedili smo osiguranje robe koju transportujemo.
Euro motus d.o.o. vam stoji na raspolaganju za prevoz benzina, dizela, evro dizela kao i bitumena i loživih ulja.