Goriva

  • Evro dizel
  • Evro premijum BMB-95
  • Evro BMB 98
  • Evro BMB 100
  • Gasno ulje eksta lako evro EL

Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (Službeni glasnik RS br. 111 od 29. decembra. 2015, 106 od 28. decembra 2016, 60 od 20. Juna 2017, 117 od 27. decembra 2017, 120 od 30. decembra 2017 – ispravka 50 od 29. Juna 2018, 101 od 20. decembra 2018, 93 od 26. decembra 2019, 91 od 26. juna 2020, 102 od 24. jula 2020.) propisane su vrste i kvalitet goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtevi koje moraju da ispunjavaju tečna goriva naftnog porekla koja se koriste kao goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem i kao energetska goriva, koja se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije (tečna goriva, kao i način ocenjivanja usaglašenosti tečnih goriva)

Goriva iz naše ponude zadovoljavaju sve zahteve standarda odnosno SRPS EN 590 za dizel goriva i SRPS EN 228 za bezolovne benzine.