goriva

Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (Službeni glasnik br. 97/2010 od 21.12.2010. godine) propisane su vrste i kvalitet goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

Goriva

U našoj ponudi se nalaze sledeća goriva:

Evro dizel

Dizel D-2

Dizel D-1

Bezolovni benzin BMB-95

Bezolovni benzin BMB-95 Evro premijum

Goriva iz naše ponude zadovoljavaju sve zahteve standarda odnosno SRPS EN 590 za dizel goriva i SRPS EN 228 za bezolovne benzine.