Stojimo vam na raspolaganju

Uspešnu poslovnu saradnju ostvarujemo sa brojnim toplanama, bolnicama, školama, fakultetima, preduzećima za puteve. Budite i vi jedan od naših zadovoljnih klijenata.

Профессиональность


экономичность


эффективность

Торговая транспортно-сервисная компания Euro Motus d.o.o. Beograd osnovano je 1998. godine i registrovano je za promet naftom i derivatima nafte.

 

Торговая транспортно-сервисная компания
Euro Motus d.o.o. Beograd osnovano je jos 1998. godine i registrovano je za promet naftom i derivatma nafte. U okviru svoje registrovane delatnosti naše preduzeće od momenta osnivanja profesionalno i uspešno posluje u oblasti trgovine na veliko bitumenom, lož uljem, mazutom, evro dizelom, dizelom, benzinom, TNG – om другими подобными продуктами.

Profesionalno i uspešno poslujemo u oblasti trgovine na velikoбитумом, мазутом, дизельным топливом евро класса, топочным мазутом, бензином, СУГ и другими подобными продуктами.

Транспортировка нефтепродуктов

Osim trgovine naftnim derivatima na veliko, Euro Motus klijentima pruža usluge prevoza naftnih derivata u zemlji i inostranstvu.

Kvalitetno ispunjenje svih zadataka, našim klijentima garantujemo voznim parkom, koji čini 31 najsavremeniji kamion tegljač i autocisterne, kao i profesionalnim i stručnim osobljem različitih profila, čiji je broj u stalnom porastu.

Цели, к которым мы стремимся:

Ответственное и профессиональное отношение к клиентам
Постоянное совершенствование качества услуг и продуктов
Экономичность и эффективность

To su ciljevi kojima težimo od osnivanja preduzeća i glavni su razlog koji nas je doveo u sam vrh – među vodeće kompanije koje se bave trgovinom i prevozom nafte i derivata nafte.

Sva naša vozila ispunjavaju standarde propisane evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju – ADR. Takođe, sva vozila su opremljena najsavremenijom GPS opremom koja, u interesu naših klijenata, omogućava kontrolu kretanja vozila i robe, u svakom trenutku.

Kroz aktivno i profesionalno učešće na tržištu, preduzeće Euro Motus d.o.o. je uspelo da pridobije poverenje brojnih klijenata u privatnom i javnom sektoru, kao registrovani ponuđač. Uspešnu poslovnu saradnju svakodnevno ostvarujemo sa brojnim toplanama, bolnicama, školama, fakultetima, preduzećima za puteve. Kao partneri, razvijamo poslovnu saradnju sa svim vodećim firmama u oblasti proizvodnje nafte i naftnih derivata (NiS a.d. Novi Sad , MOL plc, INA, rafinerija Bosanski Brod, LUKOIL i dr.). Rukovodimo se principom da je zadovoljan klijent najbolja preporuka za buduću saradnju, zbog čega nam svakog dana novi klijenti ukazuju poverenje.

Все наши транспортные средства соответствуют стандартам, установленным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов - ADR. Кроме того, все транспортные средства оснащены самым современным оборудованием GPS, которое в интересах наших клиентов позволяет отслеживать и контролировать движение наших транспортных средств и товаров в любое время.

Благодаря активному и профессиональному участию на рынке, Евро Мотус ООО удалось завоевать доверие многих клиентов как в частном, так и в государственном секторе в качестве зарегистрированного участника торгов. Ежедневно мы осуществляем успешное деловое сотрудничество с многочисленными компаниями, занимающимися строительством дорог, транспортом, тепловыми станциями, больницами, школами, высшими учебными заведениями и прочими. Помимо вышеперечисленного, в качестве партнёров мы ежедневно поддерживаем и развиваем деловое сотрудничество со всеми ведущими компаниями в области производства нефти и нефтепродуктов (НИС АО Нови Сад, МОЛ plc, ИНА, НПЗ Босански Брод, ЛУКОЙЛ и др.). Мы руководствуемся принципом, что каждый новый клиент - это ещё и новый ориентир для будущего сотрудничества, поэтому новые клиенты доверяют нам каждый день.

Standardi prihvaćeni u svetu

U cilju kontinuiranog unapređenja usluga, kompanija Euro Motus d.o.o. je 2013. godine uspostavila sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001, a 2014. godine ISO 14001 i 18001. Kroz standarde prihvaćene u celom svetu, utvrdili smo pravila i procedure, čime smo znatno poboljšali ispunjenje poslovnih očekivanja naših klijenata. Omogućena je bolja organizovanost preduzeća na svim nivoima, bolja usluga, kao i konkurentnija pozicija na tržištu.

Takva struktura preduzeća i model poslovanja, okrenut jačanju odnosa sa klijentima, omogućava nam da u svakom trenutku odgovorimo zahtevima tržišta i pružimo maksimalnu podršku našim kupcima i partnerima.

ISO standard

Защита окружающей среды

Kroz standard ISO 14001, kao društveno odgovorno preduzeće, nastojimo da doprinesemo zaštiti životne sredine. Jasno stavljamo do znanja našim klijentima da poslujemo na ekološki odgovoran način, kroz poštovanje svih pozitivno-pravnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine.

Standard ISO 18001, takođe, obavezuje Euro Motus d.o.o. da odgovorno upravlja svim rizicima koji mogu imati negativan uticaj na bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih i posetilaca. Osnovni ciljevi kojima smo se rukovodili prilikom usvajanja tog standarda su, između ostalih, smanjenje rizika i briga o zdravlju zaposlenih i drugih lica, smanjenje troškova, veće zadovoljstvo zaposlenih i povećanje produktivnosti, te samim tim i poboljšanje ugleda kompanije.

Сертификаты качества

U svrhu osiguranja kvaliteta proizvoda i poslovanja Euro Motus d.o.o. je sertifikovan prema normi SRPS ISO 9000:2015, ISO 14001 i OHSAS 18001. Navedeni sertifikati potvrđuju uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i zaštitom zdravlja i bezbednost na radu. Nama, kao kompaniji, to predstavlja potvrdu dobre proizvođačke prakse, a krajnjem potrošaču sigurnost kod odabira našeg proizvoda.