USLUGE PREDUZEĆA EURO MOTUS d.o.o.

Preduzeće Euro Motus d.o.o.  posluje na polju trgovine na veliko bitumenom, mazutom, evro dizelom, dizelom, benzinom, TNG – om i sličnim proizvodima. Takođe, Euro Motus d.o.o. pruža i usluge transporta nafte i naftnih derivata u zemlji i inostranstvu i u svom vlasništvu poseduje 15 kamiona – tegljača i autocisterni.

Profesionalni odnos prema kupcima, stalno unapeđenje usluga i kvaliteta proizvoda dovelo je preduzeće Euro Motus d.o.o. u sam vrh među kompanijama koje se bave trgovinom nafte i naftnih derivata.

Bitumen

Lož ulje

Goriva

Transport