Ulja za loženje

Ulja za loženje

Sa druge strane sva ostala ulja za loženje su svrstana u grupu ULJA ZA LOŽENJE , koja podrazumevaju tečna goriva naftnog porekla kod kojih je za transport, skladištenje i primenu potrebno predrgrevanje. Ovde spadaju:

  1. Ulje za loženje niskosumorno gorivo – specijalno NSG-s (sa sadržajem sumpora do 1%)
  2. Ulje za loženje srednje EVRO S (sa sadržajem sumpora do 1%)
  3. Ulje za loženje srednje S – Mazut (sa sadržajem sumpora do 3%)
  4. Ulje za loženje teško T ( sa sadržajem sumpora do 4 %)

Ulja za loženje su ostatna goriva koja se koriste kao goriva u industriji, poljoprivredi i za energetske jedinice i to za one sisteme gde proizvođač gorionika zahteva ovu vrstu goriva.

Ulje za loženje niskosumporno gorivo – specijalno NSG- s je mešano ostatno i destilatno gorivo, koje zbog niskog nivoa sumpora postaje sve više postaje zastupljeno u upotrebi.

Ulje za loženje srednje EVRO S i NSG-S moraju imati sledeće karakteristike

Karakteristika

Jedinica

EVRO S

NSG-S

Metode

Gustina na 15°C, najviše

kg/m3

upisuje se

upisuje se

SRPS
EN ISO 3675

Sadržaj sumpora, najviše

% (m/m)

1,00

1,00

SRPS EN ISO 8754

Tačka paljenja najmanje

°C

80

90

SRPS EN ISO 2719

Viskoznost na 100°C

mm2/s

10,00-35,00

10,00-35,00

SRPS ISO 3104/
SRPS .H8.131 (*ASTM D445)

** Viskoznost na drugoj temperaturi

mm2/s

upisuje se

SRPS ISO 3104/
SRPS .H8.131 (*ASTM D445)

Tačka tečenja, najviše

°C

45

upisuje se

SRPS ISO 3016

Voda i talog, najviše

% (V/V)

1,00

1,00

SRPS ISO 3734

Pepeo, najviše

% (m/m)

0,20

0,15

SRPS EN ISO 6245

Ugljenični ostatak, najviše

% (m/m)

10,00

12

SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370

Donja toplotna vrednost, najmanje

(MJ/kg)

40,00

40,50

SRPS B.H8.129
(*ASTM D4868)
računski prema
formuli iz Napomene 1

* ASTM standard identičan srpskom standardu
** Navodi se u Izveštaju o ispitivanju.

Napomena 1:

HU = 52,92 –

11,93 x D15

 – 0,29 x (S)

 

1000

Gde je:
D15 – gustina na 15°C u kg/m3,  (S) – sadržaj sumpora u % (m/m), HU – donja toplotna vrednost u MJ/kg.

Ulje za loženje srednje S – mazut je najazastupljenije ulje za loženje , koje se koristi u velikim industrijskim pećima i energetskim sistemima kao gorivo parnih kotlova u termoelektranama i toplanama. Zbog visokog nivoa sumpora koje sadrži  upotreba mazuta se svi više uslovljava smanjivanjem nivoa ekološki nepoželjnog sumpora.

Karakteristike

Jedinica

S**

Metode

Gustina na 15°C, najviše

kg/m3

upisuje se

SRPS
EN ISO 3675

Sadržaj sumpora, najviše

% (m/m)

3,00

SRPS EN ISO 8754

Tačka paljenja najmanje

°C

80

SRPS EN ISO 2719

Viskoznost na 100°C

mm2/s

10,00-35,00

SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)

Viskoznost na drugoj temperaturi***

mm2/s

upisuje se

SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)

Tačka tečenja, najviše

°C

45

SRPS ISO 3016

Voda i talog, najviše

% (V/V)

1,00

SRPS ISO 3734

Pepeo, najviše

% (m/m)

0,20

SRPS EN ISO 6245

Ugljenični ostatak, najviše

% (m/m)

16,00

SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370

Donja toplotna vrednost, najmanje

(MJ/kg)

40,00

SRPS B.H8.129
računski prema
formuli iz Napomene 1

* ASTM standard identičan srpskom standardu
** Do 31. decembra 2015. godine
*** Navodi se u Izveštaju o ispitivanju.

Napomena 1:

HU = 52,92 –

11,93 x D15

– 0,29 x(S)

 

1000

Gde je:
D15 – gustina na 15°C u kg/m3, (S) – sadržaj sumpora u % (m/m), HU – donja toplotna vrednost u MJ/kg.

Ulje za loženje teško T je ostatno gorivo koje se koristi kao gorivo za industrijske peći i velike energetske jedinice.

Karakteristike

Jedinica

T**

Metode

Gustina na 15°C, najviše

kg/m3

upisuje se

SRPS 
EN ISO 3675

Sadržaj sumpora, najviše

% (m/m)

4,00

SRPS EN ISO 8754

Tačka paljenja, najmanje

°C

100

SRPS EN ISO 2719

Viskoznost na 100°C

mm2/s

35,00-63,00

SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)

Viskoznost na drugoj temperaturi***

mm2/s

upisuje se

SPRS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)

Voda i talog, najviše

%(V/V)

1,50

SPRS ISO 3734

Pepeo, najviše

% (m/m)

0,20

SRPS EN ISO 6245

Ugljenični ostatak, najviše

% (m/m)

18,00

SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370

Donja toplotna vrednost, najmanje

(MJ/kg)

39,00

SRPS B.H8.129
računski prema formuli iz Napomene 1

* ASTM standard identičan srpskom standardu
** Do 31. decembra 2013. godine
*** Navodi se u Izveštaju o ispitivanju.

Napomena 1:

HU= 52,92 –

 11,93 x D15 

– 0,29 x(S)

1000

Gde je:
D15 – gustina na 15°C u kg/m3, (S) – sadržaj sumpora u % (m/m), HU – donja toplotna vrednost u MJ/kg